DANAŠNJA HRVATSKA ZBILJA U KONTEKSTU
POVIJESNIH ZBIVANJA

UVOD

Pokušati ću u nekoliko nastavaka prikazati uzročno posljedničnu vezu povijesnih zbivanja
na društvenu,kulturnu i političku situaciju danas u Hrvatskoj. A na današnje stanje najviše su ujtecali i utječu hrvatsko-srpski odnosi,to jest odnos Srba prema Hrvatima kroz stoljeća,od kada su u velikoj seobi doselili na područja gdje i danas obitavaju.
I još jedan narod je odigrao i dalje igra veliku ulogu na današnja zbivanja,a to su Osmanlije,Turci ili
Muslimani koji su nadirali sa Istoka nakon pada Carigrada u 14.stoljeću.

SEOBA SLAVENSKIH PLEMENA NA ZAPAD

Nakon poraza Avara pri opsadi Carigrada u 7.stoljeću, Hrvati,Srbi i drugi slavenski narodi,pobunili su se protiv Avara,izborili svoju slobodu i započeli se seliti na Zapad.Po nekim izvorima Srbi su dobili od cara Heraklija područje istočno od Duklje i nazvali je Rašijom ili Raškom.Prvi srpski knez zvao se Višeslav ,
a  dinastija Višeslavovića vladala je od 750-959 godine.
Prve sukobe -ratove Srbi su vodili tijekom 9.stoljeća. Bugarski car Simeun pokorio je Rašku ,koja se
predala bez borbe.Bugari su ušli u pustu zemlju,zatekli prazna naselja,jer se stanovništvo povuklo u šume ,gudure i planine., a jedan dio sa Vladarom utekao je i stavio se pod zaštitu
hrvatskog kralja Tomislava. Tomislav je Simeuna dva puta porazio do nogu.924 i 927 godine.
Srpsko junaštvo očitovalo se u kolektivnom bježanju pred neprijateljem,pa bježanija postaje zaštitni
znak srpskih ratnika.

DOLAZAK HRVATA

Dolazak i seoba Hrvata još je tema rasprave među znanstvenicima.
Po prvoj verziji Hrvati su došli kao i Srbi nakon poraza Avara kod Carigrada,a po drugoj iz Velike ili Bjele Hrvatske u Crvenu Hrvatsku.
Hrvati su bili organizirano ratničko pleme ,koje se sustavno naseljavalo na područje Rimskog Ilirika,najprije Panoniju,a zatim i Dalmaciju.Naselili su područje Hercegovine i
Crne Gore,a zatim Bosnu ,Istru i istočne djelove Slovenije.
Staro Romansko pučanstvo povuklo se u planine.te su danas poznati kao Vlasi-stočari.
U novim krajevima Hrvati su se izmješali sa starosjediocima,te od njih prihvatili bogatu rimsku kulturu,latinski jezik,infrastrukturu,a uskoro i krščanstvo.
Pokrštavanje je izvršeno na Duvanjskom polju,koje je trajalo 12 dana.
Na Duvanjskom polju sakupili su se knezovi koji su raspravljali o duhovnim,crkvenim i svjetovnim stvarima.
Najvažnije je bilo što su se definirale granice između hrvatskih i srpskih oblasti
Knez Posavske Hrvatske bio je LJudevit,a Dalmatinske knez Borna. Bizant i Franci podjelili su interesne sfere pa je Posavska Hrvatska tj. knez Ljudevit bio u franačkoj,
a Dalmatinska Hrvatska tj. knez Borna u bizantskoj sferi.
822 .godine izbio je rat u kojem je Ljudevit pobjedio Bornu i težište hrvatske državnosti prenio na Primorsku odnosno Dalmatinsku Hrvatsku.
Dolaskom na Jadransko more Hrvati su sagradili svoje prve lučke gradove( Šibenik,Biograd i Nin)
Knezovi koji su zaslužni za ovaj napredak su
Trpimir(845-864) Domagoj(864-876) Branimir(876-892)
Knez Branimir uspostavio je odlične odnose sa Papom Ivanom VIII i od njega dobio 879 .godine priznanje Hrvatske kao samostalne države,prve koju su Hrvati imali.
Jačanjem i obranom svojih gradova ,porazili su Veneciju,te ovladali obalom i plovidbenim djelom Jadranskog mora,a Veneciji nametnuli danak za slobodnu plovidbu.
Za vladavine kneza Branimira došli su hrvatski svećenici,učenici Ćirila i Metodija. Donijeli su knjige na staroslavenskom jeziku,pisane na glagoljici.
Od tada su se Hrvati služili tim pismom.
Tako su Hrvati postali jedini europski narod,koji je pisao crkvene knjige i služio misu na svom jeziku.
I dan danas Hrvati su jedini narod koji ima pravo služenj službe Božje na dva idioma : na standardnom hrvatskom jeziku i na gradiščanskom hrvatskom jeziku.
Iz tog vremena hrvatskih knezova ostala su u kamenu uklesana svjedočanstva njihova življenja ,imena i titule vladara.
Knez Višeslav posebnu krstionicu ,koja simbolizira pristupanje Rimskoj crkvi.
Natpisi “DUX CROATORUM” za kneza Branimira.a”PRO DUCE TREPI(ERO) za kneza Trpimira.
Za vladavine kralja Tomislava(910-928) Hrvatska je uz Bugarsku postala najjača država između
Rimsko.Njemačkog carstva i Bizanta. Kralj Tomislav imao je jaku vojsku i mornaricu, te je pobjedio
Ugare(Mađare), potjerao ih preko Drave, tako da jerijeka Drava i danas granica između Hrvatske Mađarske.
Kralj Tomislav svojoj je državi tada pripojio Posavsku Hrvatsku između Drave ,Kupe i Save,
koja je nazvana Slavonija (zemlja Slavena ili Slovina)
Kako sam već ranije opisala pobjedio je u dva navratai Bugarskog cara Simeuna.
Kralj Tomislav okrunjen je za kralja 925 .godine.Papa Ivan X u svom pismu 925 .godine piše
“Ivan Biskuo,sluga Božji ,ljubljenom sinu Tomislavukralju Hrvata” čime ga javno priznaje za hrvatskogkralja.

ZAKLJUČAK

Iz navedenog jasno je da su Hrvati svojim dolaskom naselili zapadni dio Rimskog carstva i preuzeli
zapadnu kulturu i civilizacijske vrijednosti.
Prešli su na katoličku vjeru i stavili se pod Rimskog Papu. Uz to naselili su najljepše krajeve
i što je najvažnije pod svoju kontrolu stavili su i Jadransko more.
Za razliku od Hrvata Srbi su naselili unutrašnjost,prihvatili istočno krščanstvo.bizantinsku kulturu
i civilizaciju, i naravno vječitu težnju za izlaskom na more!
Tu je prelomna točka u povijesti ,gdje dolazi do razdvajanja dva naroda ,kada svaki zasebno
počinju razvijati svoje jezike ,pismo i kulturu.
Osvrnula bih se na tezu g,Snježane Kordić koja je u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam ,ustvrdilla
da govorimo istim jezikom, da ta teza ne stoji,jer se može dokazati hodom kroz povijest da je
svaki narod zasebno razvijao svoj jezik i kulturu .

Lili Bencik /Blog/ Hrvatsko nebo 

Facebook Comments Box