USUSRET BOŽIĆU  I DUHOVNOJ OBNOVI
Kršćanstvo je važno shvatiti kao koncept koji pričama, obredima i etičnim zapovijedima unosi u život red i daje mu smisao. Usmjerava nas prema unutarnjoj spoznaji Boga, a moguća je samo kroz spoznaju sebe samog, svog bitka. Takva spoznaja temelj je istinske vjere.. Kad razumijemo da našim životima ne upravljaju samo fizički zakoni, započinjemo širiti spoznaje preko granica materijalnoga; tako se budi naša duhovna svijest. U svemu prepoznajemo inteligenciju Stvoritelja i postajemo svjesni da je naš život iskra svijesti,u jeziku religije zvane Bog.
Usprkos nekim opravdanim prigovorima, kršćanska religija je ona komponenta naše tradicije koja je bila u prošlosti zaslužna za moralni kodeks i utemeljenje duhovnih ideala, vrijednosti i vrlina. Vjera kao istinska unutarnja spoznaja nikad nije plod samo intelektualnoga, već ta spoznaja uključuje i čuvstvenu, duševnu komponentu. Samo intelektom nije moguće dosegnuti duhovne visine i duboke spoznaje. Potrebno je uživjeti se u sadržaj zamisli kojoj želimo doći do suštine. Intelektom nije moguće razumjeti i pojmiti život, već ga treba doživjeti kao osjećajno i duhovno događanje u svojoj unutrašnjosti.
Ateizam kao nijekanje duhovnosti, slično kao i materijalizam, važna je faza u razvoju svijesti, Ateisti se u današnje vrijeme visoko cijene. Misle da je vjerovati u nedokazivo izraz naivnosti, u stvarnosti je riječ o tragično uskom poimanju svijeta, ograničavanju percepcije samo na tjelesne osjete. Zato u nizu važnih životnih pitanja ostaju bez odgovora, kapituliraju već kad pokušavaju razriješiti fenomen vlastitih osjećaja.Poistovjećivanje s tijelom ograničavanje je vlastite božanske, bezvremenske, nepojmljive duhovne prirode na nešto materijalno,prolazno .
Biti vjernik je prednost. Imati na svojoj strani tako moćnog saveznika kao što je Bog najviše je što možete zamisliti. Zato se u vjeri skriva golem potencijal koji razbija sve strahove, na čelu sa strahom od smrti. Ateizam nema nikakve šanse učinkovito se boriti protiv vjere, a kamoli protiv vjerske zaslijepljenosti.
Priroda je izgrađena po načelu dualnosti; kad čovjek nema potporu u najvišoj pozitivnoj sili,tada pada u naručje negativnih sila čije su oruđe iskušenja bez kraja. One ga vode duboko u iluzorni potrošački svijet te okrepljuju pohlepu, sebičnost i strah. Gdje nas je to dovelo, vidi se na svakom koraku. Pravednost, poštenje i suosjećajnost postale su prazne riječi.Dok ne shvatimo da je život nešto sveto, dar i supstancija Stvoritelja, krizi i otuđenosti neće biti kraja. Porobljen egom, suvremeni čovjek umišlja da o sebi zna sve i uzroke za svoje nevolje traži izvan sebe.Okrećući se sebi .svojoj duhovnosti ,prihvaća Boga kao Životvorca.
Pojavila se doista ljubav Božja spasiteljica svih ljudi,odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i potrošačkog svijeta,da razumno ,pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu. Ljubav našeg Otkupitelja pojavila se u zemaljskom rođenju Jedinorođenca kao svjetlo u dubokoj noći.Svjetlo koje rasvjetljuje svakog čovjeka.
Božić nam je otkrio čovjekoljublje,da budemo više ljudi,da poštujemo ljudske živote,da zavlada mir među ljudima . Da nas ni progoni ,ni ratovi,ni nepravde ,ni patnje ne spriječe u poštovanju Životvorca i primanju njegova najljepšeg dara -života.
Na dobro vam došao Božić-Sveto Porođenje Isusovo!
Lili Benčik/Hrvatsko nebo
Facebook Comments Box