Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, vašeg antifašizma nema ni u Ustavu RH, ni u Povelji EU o temeljnim pravima, ni u Ugovoru iz Lisabona

SABA RH ne poštuje državne praznike u RH, ni hrvatske branitelje, ni Domovinski rat, ni Ustav RH, ni temeljna načela EU. Njihovog antifašizma nema u tim dokumentima, u EU dokumentima ni spomena! Kako se sa mnom osobno, imenom i prezimenom, na tom portalu neargumentirano, primitivno i prostački obračunavaju i prozivaju, sude i osuđuju, bez Suda i presude,( što me uopće ne pogađa s obzirom na to tko piše ) svako toliko pogledam što objavljuju njihovi urednici. Primijetila sam da prigodom obilježavanja vojno-redarstvene operacije Oluja, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja nisu 4 dana ništa objavili, od 4. 08 do 8.08 2022.godine ništa! Ni spomena državnog blagdana, ni prigodan tekst, ni čestitku, ništa., apsolutni muk! Što to znači? Znači da ne priznaju Oluju, da ne priznaju Domovinski rat i da ne priznaju Ustav i Zakone RH ! Hrvatski branitelji u Oluji izvojevali su pobjedu! Sjajnu i čistu vojnu pobjedu! Pobijedili su JNA, a JNA je nastala nakon rata kao slijednik Narodnooslobodilačke vojske, koja je branila tekovine revolucije, odnosno NOB-a iz 2.svjetskog rata. A kako su SAB-ovci ti koji čuvaju uspomenu na NOB, hrvatski branitelji su im direktno neprijatelji, jer su pobijedili njihovu uspomenu, koju oni čuvaju kao“ zjenicu oka svoga“. Pobijedili su Maršalovu vojsku, pobijedili su Tita i njegovu jugoslavensku ideologiju bratstva i jedinstva! Znači 5. kolovoza obilježava se kao državni blagdan, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Izmjenama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj od 15. svibnja 2008. godine novi naziv blagdana je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. NN 110/2019 5.kolovoza državni je blagdan koji je SABA RH potpuno ignorirao, ali je zato sa puno pozornosti i tekstova popratio 27.srpanj u režiji Milorada Pupovca, koji uopće nije na popisu niti spomendana, a kamo li državnih blagdana. Sam portal sabh.hr nije upisan u upisnik Agencije za elektroničke medije, što ga čini divljim –piratskim portalom. Što isto tako dokazuje da se ne žele zakonski legalno registrirati i priznati hrvatsku Agenciju za elektroničke medije. Nema impresum, niti istaknutu odgovornu osobu, pa se ne zna tko je odgovoran za objavljivanje neprimjerenih tekstova.

Uređivačka politika portala sabh.hr i program rada i aktivnosti nisu u skladu sa Ustavom RH i ne poštuju zakone i propise Republike Hrvatske. Podsjećam na Ustav RH po kojem je Republika Hrvatska nastala: —na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost. —u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države. Nije točno što piše SABA HR, da je Hrvatska nastala na antifašizmu, a kao dokaz spominje se ZAVNOH, jer ZAVNOH ustvari znači Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. U Ustavu se ne spominje ZAVNOH kao institucija, već odluke ZAVNOH-a su u preambuli Ustava nabrojane kao i odluka Hrvatskoga sabora godine 1527. o izboru kralja iz Habsburške dinastije; kao i u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi 1868. godine. Po toj analogiji Hrvatska je nastala izborom kralja iz Habsburške dinastije ili na Hrvatsko-ugarskoj nagodbi? A nije, to je samo povijesni slijed, zbivanja vezana uz održavanje kontinuiteta državotvornosti Hrvatske kroz povijest. „– u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963. – 1990)“ Naročito je važan Ustav iz 1974.godine, po kojemu je Badinterova komisija uzela upravo republičke granice iz Ustava 1974.godine, kao državne granice, država nastalih raspadom Jugoslavije. Suvremena država Hrvatska nastala je kako u Ustavu piše opet ponavljam „u pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države“ SAB-ovci bi htjeli NOB, Tita i partizane ugraditi u temelje Republike Hrvatske, a za to nema nikakve Ustavne ni Zakonske osnove. SAB-ovci bi htjeli da ih se izjednači sa hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, a ni za to nemaju nikakve Ustavne ni zakonske osnove. U Ustavu jasno piše da je država Hrvatska nastala u pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu 1991-1995 godine. Svi koji tvrde drugačije krše Ustav! Tu nikakve dvojbe nema! Ne ulazi u temelje države Hrvatske ni NDH, u preambuli navedeno „ nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.godine) a nestala 1945. godine. Upravo stoga su neutemeljene, zlonamjerne i lažljive sve objede o ustaštvu države Hrvatske. Prema tome NOB, TITO i partizani, odnosno SAB-ovci nisu u temeljima države Hrvatske. Njihova država Jugoslavija za koju su se borili u ratu 1941-1945 godine ne postoji više, i po odluci od 8.10 1991.godine ne može biti ugrađena u temelje države Hrvatske. Svi ti pokušaji, sve te inicijative sa antifašizmom, a time i optužbe za ustaštvo su ustvari negacija hrvatske samostalnosti. Udar na suverenitet i integritet Republike Hrvatske. Inzistiranje na antifašizmu je održavanje na životu Titove Jugoslavije i tekovina NOB-a! Suštinski to je nepriznavanje samostalne, demokratske države Hrvatske! Kao dokaz postoji niz Rezolucija i odluka koje potvrđuju samostalnost države Hrvatske: • REZOLUCIJA o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika NN 8/1991 • Ustavna odluka Sabora Republike Hrvatske o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske (25. lipnja 1991.) • Odluka o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ NN 53/1991 • Hrvatski je sabor dana 8. listopada 1991. godine jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ

  1. Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ,
  2. Republika Hrvatska odriče legitimitet i legalitet svim tijelima dosadašnje federacije – SFRJ,
  3. Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije – SFRJ, Jasno da jasnije ne može pisati. Svatko pismen može pročitati da Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela bivše SFRJ. Prema tome program rada SABA RH u dijelu koji se odnosi na NOB i maršala Tita, nije u skladu sa Ustavom i sa Odlukom o razdruživanju sa SFRJ. Program rada SABA RH suprotan je i Rezoluciji EU Parlamenta od 19.9 2019. godine https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_HR.html
  4. podsjeća da su nacistički i komunistički režimi provodili masovna ubojstva, genocid, deportacije i doveli do nezapamćenih gubitaka života i slobode u 20. stoljeću u dotad neviđenim razmjerima u ljudskoj povijesti; najoštrije osuđuje djela agresije, zločine protiv čovječnosti i masovna kršenja ljudskih prava koje su počinili nacistički, komunistički i drugi totalitarni režimi;
  5. izražava zabrinutost zbog kontinuirane upotrebe simbola totalitarnih režima u javnom prostoru i u komercijalne svrhe te podsjeća na to da je nekoliko europskih zemalja zabranilo upotrebu i nacističkih i komunističkih simbola;
  6. napominje da u javnim prostorima nekih država članica (parkovima, trgovima, ulicama itd.) i dalje postoje spomenici kojima se veličaju totalitarni režimi, što otvara put iskrivljivanju povijesnih činjenica o posljedicama Drugog svjetskog rata i propagiranju totalitarnog političkog sustava; Programski zadaci SABA RH u mandatu 2020-2023 • Ostvarivanje Deklaracije Hrvatskoga sabora o antifašizmu • Status SABA RH, zajednica i udruga antifašističkih boraca i antifašista • Status sudionika NOB-e (uključujući i ratne i vojne umirovljenike) • Spomenička i druga baština iz Narodnooslobodilačke borbe • Povrat oduzete imovine (poslovni prostori SUBNOR-a, stambeni fond): • Promjena i dopuna nastavnih programa i sadržaja školskih udžbenika: • Studij demokracije i antifašizma: • Dokumentacijski centar antifašizma: • Virtualni muzej spomeničke baštine • Informativna i nakladnička aktivnost: • Međunarodna suradnja: • Suradnja s braniteljskim udrugama Domovinskog rata • Restrukturiranje (obnavljanje, osuvremenjivanje) SABA RH, zajednica, saveza i udruga antifašističkih boraca i antifašista: U Zagrebu, 14. prosinca 2019.godine, znači nakon usvajanja Rezolucije EU Parlamenta o izjednačavanju zločina komunizma, fašizma i nacizma. SAB-ovci se ponašaju kao da zločina komunizma nije bilo, a bilo ih i više od zločina fašizma i nacizma zajedno. Po Crnoj knjizi komunizma i Rezoluciji Vijeća EU 1481/2006 u komunizmu pobijeno je oko 100 milijuna ljudi, dok su Hitler i Mussolini pobili zajedno oko 60 milijuna ljudi. Rezolucija Vijeća Europe 1481 u siječnju 2006. temelji se na podacima iz crne knjige. Već u uvodu Courtois tvrdi da je u komunističkim genocidima ubijeno četiri puta više ljudi nego što je ubijeno od strane Hitlerove osovine i želi privući pozornost da javnost sazna više o sličnosti tih dvaju ideologija. To je po Courtoisu nužno zbog komunističke ideologije koja i dalje ima mnogo sljedbenika. https://hr.wikipedia.org/wiki/Crna_knjiga_komunizma Tu je Rezoluciju potvrdio i Hrvatski Sabor: Deklaracija o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj1945. – 1990. godine. NN 76/06 Donio je Hrvatski Sabor i: Deklaraciju o antifašizmu, NN 51/2005 • Hrvatski sabor, u povodu 60. obljetnice pobjede nad fašizmom, koja se obilježava u Europi i cijelom svijetu, potvrđuje antifašističku demokratsku utemeljenost i opredijeljenost Republike Hrvatske i hrvatskog društva te duboku privrženost vrijednostima suvremene demokracije. • Poziva državna tijela i javne institucije na objektivno, cjelovito i nepristrano sagledavanje povijesnog razdoblja Drugog svjetskog rata i antifašizma u Republici Hrvatskoj, ne izjednačavajući antifašistički pokret s ideologijom komunizma. Naravno, Sabor se ogradio od komunizma, NOB-a i druga Tita, kao nositelja komunizma, koji su SAB-ovcima temeljni zadatak udruge. Antifašizam kojim se kite SAB-ovci i nije ustvari antifašizam. To je čuvanje tekovina NOB-a! Antifašizma nema u jamama, u fojbama, u likvidacijama neistomišljenika, u zaklanim svećenicima, u ubijanju i progonu vjernika i Katoličke crkve i konačno u teroru i progonu vlastitoga naroda i dojučerašnjih drugova. Sve to su komunisti i njihovi simpatizeri radili i to definitivno nije antifašizam. „Antifašizam je politički pokret utemeljen na najširim demokratskim osnovama i na negaciji bitnih ideoloških postavki totalitarnih režima.“ Znači da komunizam kao totalitarni režim nije antifašizam u današnjem smislu. NOB je samo u početku imala odlike antifašizma, ali čim se Komunistička Partija opredijelila za komunističku revoluciju i promjenu postojećeg društvenog sistema u socijalistički, te male odlike antifašizma su nestale u likvidacijama klasnog neprijatelja. Totalitarni, komunistički antifašizam kreiran je iz čistog koristoljublja, opstanka u društvu. Takav komunistički antifašizam i nije ugrađen u Ustav RH. U Ustavu RH nema spomena antifašizma( već sam obrazložila) ali ima demokracije, slobode, jednakosti, ravnopravnosti, poštivanje prava čovjeka, vladavina prava i demokratski višestranački sustav kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Jedini pravi antifašisti u Hrvatskoj bili su istarski svećenici i narodnjaci, koji su se borili protiv terora i talijanizacije fašističke Italije. Uspjeli su sačuvati hrvatski jezik i identitet istarskih Hrvata. Prvi antifašisti u Europi i Hrvatskoj bili su istarski seljaci Proštine i Labinski rudari, koji su se prvi u Europi pobunili protiv fašizma. Proštinska buna od početka veljače do 5 travnja 1921.godine i Labinska republika od 2. ožujka do 8. travnja 1921. godine prvi su pravi i jedini antifašistički pokreti bez komunističkog predznaka u Europi i svijetu. Moj Nono je sudjelovao u Proštinskoj buni, pa sam prema tome ja direktan slijednik izvornog antifašizma. SAB-ovci bi se infiltrirali u sve državne institucije, svugdje nezasluženo i bezobrazno traže neke beneficije kao da su oni nešto pridonijeli u stvaranju hrvatske države. Međutim od samog početka razdruživanja Jugoslavije, bili su protiv samostalne države Hrvatske. To su uostalom pokazali i sada nakon 30 godina samostalnosti, prigodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, ne obilježivši taj državni praznik niti jednom riječi, ni slikom. Ne samo da su točke programa SABA RH, vezane uz Tita i NOB, protivne Ustavu RH, protivne su i Povelji EU-a o temeljnim pravima i Ugovoru iz Lisabona. Vrijednosti EU-a utvrđene su u članku 2. Ugovora iz Lisabona i Povelji EU-a o temeljnim pravima Ciljevi Europska unija unutar svojih granica želi ostvariti sljedeće ciljeve: • promicati mir, svoje vrijednosti i dobrobit svojih građana • nuditi slobodu, sigurnost i pravdu bez unutarnjih granica, s odgovarajućim mjerama na vanjskim granicama radi reguliranja azila i imigracije te sprečavanja i suzbijanja kriminala • uspostaviti unutarnje tržište • ostvariti održivi razvoj koji se temelji na uravnoteženom gospodarskom rastu i stabilnosti cijena te visoko konkurentnom tržišnom gospodarstvu s punom zaposlenosti i društvenim napretkom • zaštititi i poboljšati kvalitetu okoliša • promicati znanstveni i tehnološki napredak • boriti se protiv socijalne isključenosti i diskriminacije • promicati socijalnu pravdu i zaštitu, ravnopravnost žena i muškaraca te zaštitu prava djeteta • pojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te solidarnost među državama članicama • poštovati bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost • uspostaviti ekonomsku i monetarnu uniju čija je valuta euro. EU u ostatku svijeta želi ostvariti sljedeće ciljeve: • podržavati i promicati svoje vrijednosti i interese • doprinositi miru i sigurnosti te održivom razvoju Zemlje • doprinositi solidarnosti i uzajamnom poštovanju među narodima, slobodnoj i poštenoj trgovini, iskorjenjivanju siromaštva i zaštiti ljudskih prava • strogo poštovati međunarodno pravo. Ciljevi EU-a utvrđeni su u članku 3. Ugovora iz Lisabona. Vrijednosti Europska unija temelji se na vrijednostima opisanima u nastavku. Ljudsko dostojanstvo Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono je u srži temeljnih prava te ga moramo poštovati i zaštititi. Sloboda Sloboda kretanja pruža građanima pravo na slobodno kretanje i boravak unutar Unije. Individualne slobode kao što su poštovanje privatnog života te slobode mišljenja, vjeroispovijesti, okupljanja, izražavanja i informiranja zaštićene su Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Demokracija Funkcioniranje EU-a temelji se na predstavničkoj demokraciji. Biti europski građanin podrazumijeva i uživanje političkih prava. Svaki odrasli građanin EU-a ima pravo kandidirati se i glasati na izborima za Europski parlament. Građani EU-a imaju pravo kandidirati se i glasati u svojoj zemlji boravišta ili u matičnoj zemlji. Jednakost Jednakost se odnosi na jednaka prava svih građana pred zakonom. Načelo ravnopravnosti žena i muškaraca temelj je svih europskih politika i europske integracije. Ono se primjenjuje u svim područjima. Načelo jednake plaće za jednaki rad postalo je dijelom Ugovora iz Rima 1957. Vladavina prava EU se temelji na vladavini prava. Sve što EU čini temelji se na ugovorima o kojima su dobrovoljno i demokratski odlučile sve države članice. Pravo i pravda temelje se na neovisnom pravosuđu. Države članice dale su konačnu nadležnost Sudu Europske unije, čije presude moraju poštovati svi. Ljudska prava Ljudska prava zaštićena su Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Ona uključuju pravo na slobodu od diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije, pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup pravosuđu. Vrijednosti EU-a utvrđene su u članku 2. Ugovora iz Lisabona i Povelji EU-a o temeljnim pravima EU-u je 2012. za promicanje mira, pomirenja, demokracije i ljudskih prava u Europi dodijeljena Nobelova nagrada za mir. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_hr Iz navedenog se vidi da se nigdje, niti jednim slovom, ni jednom riječi ne spominje antifašizam! Nema ga! SABA RH namjerno obmanjuje javnost, sa ciljem nametanja i promoviranja svog sustava vrijednosti temeljenog na NOB, koji nije ni ustavno, ni zakonski podržan ni u Hrvatskoj, ni u EU. Programski ciljevi SABA RH su: Savez je samostalna, nevladina, vanstranačka, domoljubna, dobrovoljna, antifašistička i demokratska, višenacionalna organizacija udruženih građana koji prihvaćaju statutom utvrđene programske ciljeve i načela. • okupljanje sudionika Narodnooslobodilačke borbe i antifašistički opredijeljenih građana Republike Hrvatske, bez obzira na spol i dob, nacionalnu, vjersku, rasnu ili stranačku pripadnost; • očuvanje i njegovanje antifašističke tradicije; • zaštita prava članstva iz oblasti mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja; • suprotstavljanje nacionalnoj, rasnoj ili vjerskoj mržnji i netoleranciji i neravnopravnosti građana; • suradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Savez se posebno zalaže za: • za ostvarivanje ljudskih prava i zaštitu čovjekove okoline; • protiv pojava neofašizma i nacizma u bilo kojem obliku; • za čuvanje od zaborava i objektivno utvrđivanje značajnih činjenica iz NOB, njegovih sudionika, a posebno Josipa Broza Tita, kao vrhovnog komandanta NOV-e i POJ; • za objektivnu i znanstvenu valorizaciju ZAVNOH-a kao preteće višestranačkog Sabora i AVNOJ-a koji su potvrdili Pazinske odluke iz 1943. godine; • za poštovanje žrtava i osude zločina ma sa čije strane bio učinjen; • za osudu barbarskog uništenja spomeničke baštine i dostojno obilježavanje značajnih lokacija i razvijanje pijeteta prema žrtvama Narodnooslobodilačkog i Domovinskog rata; • za jačanje suživota posebno na prostorima sa nacionalno mješanim stanovništvom; • za razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta, a posebno školskog sustava zasnovanog na objektivnom i znanstvenom izučavanju prošlosti; • za brže uključivanje mladih u sve tokove društvenog života i naše organizacije, a osobito za zapošljavanje mladih. Analiza programskih ciljeva SABA RH • Okupljanje sudionika NOB. S obzirom na dužinu života, to su sada sto godišnjaci i u dogledno vrijeme SABA RH, morati će mijenjati taj članak. • Očuvanje i njegovanje antifašističke tradicije. Koje to „antifašističke tradicije“ koje nema ni spomena u temeljnim dokumentima EU? Spadaju li tu i zločini počinjeni uz antifašistički poklič „Smrt fašizmu, sloboda narodu“ s obzirom na to da su narodu donijeli i sijali smrt kao što piše u Rezoluciji EU Parlamenta od 19.9 2019.godine članak 3. „podsjeća da su nacistički i komunistički režimi provodili masovna ubojstva, genocid, deportacije i doveli do nezapamćenih gubitaka života i slobode u 20. stoljeću u dotad neviđenim razmjerima u ljudskoj povijesti; najoštrije osuđuje djela agresije, zločine protiv čovječnosti i masovna kršenja ljudskih prava koje su počinili nacistički, komunistički i drugi totalitarni režimi;“ • Radi se o očuvanje lika i djela maršala Tita, NOB-a sakrivajući njegov zločinački karakter iza „antifašizma“ • ZAVNOH kao preteča višestranačkog Sabora i AVNOJ-a koji su potvrdili Pazinske odluke ? To je čisto podmetanje samog naziva ZAVNOH-a i AVNOJA kao dokaza antifašizma. Kad se spominje ZAVNOH, onda se ne spominje antifašizam ni ikakva ideologija, spominju se odluke ZAVNOH-a. Odluke koje se odnose na kontinuitet hrvatske državotvornosti, donesene na trećem zasjedanju održano u Topuskom, 8. i 9. svibnja 1944 godine.
  7. Odluka o odobrenju rada predstavnika Hrvatske u Drugom zasjedanju AVNOJ-a, u okviru koje je prihvaćena odluka o stvaranju zajedničke federativne države s ostalim narodima Jugoslavije na principu nacionalne ravnopravnosti,
  8. Odluka o proglašenju ZAVNOH-a vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom i najvišim organom državne vlasti Demokratske Hrvatske,
  9. Odluka o ustroju i poslovanju NOO-a i skupština u Federalnoj Državi Hrvatskoj.
  10. Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana Demokratske Hrvatske. Ima 11 točaka. Nekoliko je osnovnih vrijednosti, neke od njih su otpale odmah nakon Drugog svjetskog rata, a neke nakon osamostaljenja RH: • U prvoj točki se srpski i hrvatski narod proglašavaju ravnopravnima, a nacionalnim manjinama se daje pravo na nacionalni život. • Svi građani su ravnopravni bez obzira na rasu, naciju i vjeru, • Žene su ravnopravne muškarcima. • Sigurnost ličnosti i imovine je zajamčena, kao i pravo vlasništva, • Sloboda prakticiranja vjere, sloboda govora, štampe, udruživanja, zbora, dogovora i biranja. • Osim onih koji su navršili 18 godina, pravo glasa imaju i borci NOB-a. Vjerojatno je bilo dosta maloljetnika kojima je zbog zasluga priznato pravo glasa. • Izdaja domovine se kažnjava smrću, kao i špijunaža i suradnja s neprijateljem. • Zabranjuju se fašističke i profašističke organizacije. • Privatna inicijativa u gospodarstvu, • Uklanjanje nepismenosti, kulturno uzdizanje i besplatno obrazovanje, • Smrtna kazna ZAVNOH je nakon završetka rata promijenio naziv u Narodni sabor Hrvatske, a njegov sastav proširen je na vijećnike iz svih hrvatskih krajeva. Boljševizam je umorio Andriju Hebranga, pa su nestale sve demokratske vrijednosti iz Deklaracije. Pazinske odluke su izmanipulirane od strane Komunističke partije, izvorni proglas je napisan i pročitan 13.rujna 1943. godine i njegovo potvrđivanje ništa ne bi značilo da nije bilo istarskog svećenstva i Bože Milanovića koji je sudjelovao na Pariškoj mirovnoj konferenciji i podastro podatke iz crkvenih matičnih knjiga o sastavu stanovništva u Istri. I tu se pokazala u punoj mjeri licemjernost vladajuće komunističke partije, jer je Tito obećao istarskom svećenstvu slobodan pastoralni rad, ali čim je riješeno pitanje granice, počeli su progoni i ubojstva istarskog svećenstva. Zaklan je Miroslav Bulešić, Hrvat i ubijen Francesco Bonifacio, Talijan, ubijeno je još 6 svećenika i 3 bogoslova.

Komunistička partija bila je žestoki protivnik Katoličke crkve kojoj je narod bio privržen pa samim time nije njime mogla vladati. „Religija je opijum za mase“ poznata je Marxova rečenica. Smiješno, a koji je tek opijum bio komunizam? Ni jedna ideologija nije više „ispirala“ mozak od komunizma. • Poštovanje žrtava ma tko ih počinio? Prazne riječi. SABA RH ne priznaje komunističke zločine, a pobijene sa Bleiburga, Križnog puta, rudnika i jama smatra opravdanima! • Dostojno obilježavanje značajnih lokacija i razvijanje pijeteta prema žrtvama Narodnooslobodilačkog i Domovinskog rata; Licemjerno, jer se odnosi samo na žrtve NOB-a, što je dokazano na početku teksta. Studij demokracije i antifašizma, koji bi provodio SABA RH, kako piše u njihovu programu, kao slijednik totalitarne jugo-komunističke ideologije je čista karikatura. SAB-ovcima su puna usta demokracije, ali njihovog poimanja demokracije o kojoj blago rečeno pojma nemaju, jer razmišljaju isključivo. Isključivost i demokracija su kontradiktorni pojmovi. Demokracija uključuje pluralizam, znači višestranačje, toleranciju, što dalje znači široki spektar svjetonazora od krajnje desnice, do krajnje ljevice. U svakoj demokratskoj zemlji postoje stranke od krajnje desnice do krajnje ljevice, pa se prepušta biračkom tijelu da odluči kome će dati svoj glas. Kod SAB-ovaca to jednostavno nije moguće, jer oni svaki svjetonazor koji se ne uklapa u njihov proglašavaju fašističkim ,ustaškim, nacionalističkim, šovinističkim, ultradesničarskim, neoiredentističkim, neofašističkim, gadljivim, smećem i ostalim „ljepotama bogatog agitprop izričaja“ Kod SAB-ovaca demokracija nije moguća, jer oni čim netko nije na njihovoj svjetonazorskoj crti, traže kažnjavanje, traže progon i sami izigravaju tužitelje i suce. To je čisto totalitarno razmišljanje koje sa demokracijom nikakve povezanosti nema. Oni jednostavno nisu sposobni demokratski razmišljati, niti se ponašati. Kao dokaz citiram:“ Stvaranjem zajedničke platforme i dijalogom s različitim društvenim akterima antifašizam se treba konstituirati kao društveni državni i politički relevantni subjekt koji će, uz otpor neofašizmu, promicati demokratske procese, dijalog, solidarnost i kritičko promišljanje realnosti“ SAB-ovci će promicati demokratske procese?. Ma da se malo nasmijem, sa čime? Sa diktaturom „antifašizma“, kao što je u Jugoslaviji bila diktatura komunizma i titoizma? Ovakvim razmišljanjem:“ Aktivnosti kojima se poriču tekovine i vrijednosti antifašizma suprotne su temeljima ujedinjene Europe i ustavnim temeljima Republike Hrvatske. Unatoč tome takve se aktivnosti u nas toleriraju, a nerijetko i javno zagovaraju i institucionalno podržavaju“ To su potpuno lažne konstrukcije koje sam u tekstu demantirala. Antifašizma nema u temeljima ujedinjene Europe i u ustavnim temeljima Republike Hrvatske. I ne toleriraju se, ni zagovaraju, niti institucionalno podržavaju nikakve fašističke aktivnosti, već se radi o jugoslavenstvu SAB-ovaca koje isključuje svako hrvatstvo i koje sve što je hrvatsko proglašavaju ustaškim. To je njihova retorika, u očuvanju lika i djela J.B.Tita i NOB-a, proglasiti sve hrvatsko ustaškim, da bi opravdali „titov antifašizam“ Antifašizam se temelji na toleranciji i otvorenosti prema drugima i drugačijima te je time i opreka nacifašizmu izraslom na netoleranciji i mržnji, na veličanju nasilja i militarizma. Nisam primijetila nasilje, netoleranciju i militarizam kod stranaka i skupina u Hrvatskoj, osim upravo na portalu sabh, hr , koji poziva na kažnjavanje visokim novčanim kaznama, zatvaranje na 30 godina, ukidanje slobode mišljenja, poziva na cenzuru, zabranu slobode medija za sve one koji nisu na njihovoj ideološkoj crti! Antifašizam se temelji na pazite sad ove riječi „ toleranciji i otvorenosti prema drugima i drugačijima“ Eto našli se SAB-ovci pisati o toleranciji, koju nemaju ni u tragovima. U daljnjem tekstu njihova Programa rada:“ *Nastaviti aktivnosti na pripremi i pokretanju portal sabh.hr, kao središnjeg mjesta promišljanja povijesnog antifašizma te njegove prilagodbe suvremenim uvjetima kroz promicanje ljudskih prava, sloboda, jednakosti, tolerancije, pluralizma, multikulturalnosti https://sabh.hr/ Pročitajte molim lijepo samo naslove na portalu sabh.hr, pa ćete postati bogatiji spoznajom govora mržnje, primitivizma, gaženja slobode mišljenja, ljudskih prava, ljudskog dostojanstva, slobode vjeroispovijesti, slobode izbora, pa čak i slobode kretanja i financijske slobode, jer SAB-ovci bi bez Suda i presude naplaćivali kazne i oduzimali slobodu. Evo samo nekih naslova: https://sabh.hr/hrvatska-napokon-mora-zaustaviti-sirenje-talijanskog-neoiredentizma-ali-najprije-zabraniti-ustastvo/ (Hrvatstvo op. L.B.) https://sabh.hr/hdz-ova-korupcija-doslovno-ubija%ef%bf%bc%ef%bf%bc/ https://sabh.hr/tragom-napisa-brijuni-su-bili-komunisticki-pakao-kaznjenici-odvajali-pepeo-kosti-ubijenih-mons-ivana-milovana-porecko-pulskog-biskupa-u-miru-koji-je-objavio-u-crkvenom-kalendaru-istarska-dani/ https://sabh.hr/proustaski-hrvatski-tjednik-iz-zadra-godinama-objavljuju-tekstove-o-zlocinima-tita-komunista-i-partizana-ali-presucuju-krvolocne-pokolje-ustaske-ndh/ https://sabh.hr/puljak-o-matijanicu-korupcija-ubija-hdz-ov-model-treba-zgaziti-u-cijeloj-zemlji/ https://sabh.hr/stjepan-mesic-ne-moze-se-izjednacavati-jasenovac-i-bleiburg-general-hv-dzanko-jedina-hrvatska-vojska-u-2-svjetskom-ratu-bili-su-partizani/ https://sabh.hr/ultradesnicarski-i-proustaski-mediji-nastavljaju-klevetati-saba-rh-i-povjesnicare-prof-dr-sc-ivu-goldsteina-i-prof-sc-hrvoja-klasica/ Iz ovog kratkog pregleda naslova proizlazi da svi koji ne razmišljaju kao sabh.hr su proustaški, iredentistički, krvoločni i sve to treba zabraniti, a samo i jedino ispravan je portal sabh.hr. Pa se pitam gdje su se negdje u medijskom prostoru portala sabh,hr izgubile njihove demokratske, tolerantne, pluralističke i multikulturalne floskule? I naravno sve te njihove djelatnosti tko financira? Svi mi iz proračuna. Zanimljivo je kako sve što nije na njihovoj crti razmišljanja proglašavaju ustaškim, ali im ustaške kune nimalo ne smetaju.

I još jedna tema vezana za borce NOB-a. Predsjednik SABA RH rođen je 1957, godine, kako on može predstavljati borce NOB-a? Apsurda ne nedostaje!

Prema podacima HZMO-a, „partizanske” mirovine prima 6.826 korisnika. Prosječna mirovina iznosi 3.051,29 kuna. 85,6 % otpada na obiteljske mirovine. Domobranske mirovine prima 2.749 korisnika te je njihov prosjek 2.629,61 kunu. Od toga 90,5 % odlazi na obiteljske mirovine. “HZMO nema javno dostupne podatke o dobi tih žena, no javna je tajna da su neke žene formalno udavale za puno starije korisnike takvih mirovina u njihovoj poznoj dobi i tako dobile „u nasljedstvo” njihove boračke i „domovinske” obiteljske mirovine. Obiteljske mirovine mogle su se prenositi i na djecu, unučad, pastorčad, ali samo u slučaju da su bili lišeni poslovne sposobnosti” – navodi Igor Knežević iz Sindikata umirovljenika Hrvatske. https://www.mirovina.hr/novosti/pogledajte-koliko-nas-kostaju-mirovine-partizana-i-domobrana/ I umjesto zaključka: „Nitko nema moralno pravo biti antifašist ako nije istodobno i antikomunist.“ (Hannah Arendt) Komunizam bi moderni „antifašisti“ odvojili od antifašizma, jer komunizam nosi teret počinjenih masovnih zločina po kojima i je izjednačen sa nacizmom i fašizmom, ali ne mogu, nikako ne mogu. Josip Broz Tito bio je predsjednik Komunističke partije Jugoslavije do smrti 1980.godine. Komunistička partija Jugoslavije organizirala je i predvodila Narodnooslobodilačku borbu i u tijeku rata osnivala civilnu vlast na oslobođenom teritoriju kao Narodnooslobodilačke odbore. Cijeli rat od 1941-1945 godine predvodio je J.B.Tito i Komunistička partija Jugoslavije sa maršalom Titom kao zapovjednikom Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Po završetku rata Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije transformirala se u Jugoslavensku narodnu armiju, na čelu sa maršalom Titom do njegove smrti. J.B.Tito bio je predsjednik Komunističke partije Jugoslavije, koja je kozmetički promijenila ime u Savez komunista Jugoslavije na 6. kongresu u Zagrebu 1952. godine. Savez komunista Jugoslavije vodio je državu do izvanrednog 14. kongresa, koji je postao posljednji kongres partije SKJ koja je vladala zemljom od završetka Drugog svjetskog rata. Nakon raspada Komunističke partije Jugoslavije, uslijedio je i raspad Jugoslavije. Pa sada izvolite odvojiti antifašizam od komunizma u Jugoslaviji? Lili Benčik/bloghrvatskonebo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)