Svi mediji spominju Giorgiu Meloni za pretenzije prema Istri, a nitko ni riječ da je IDS već odavno talijanizirao Istru

Svi mediji u Hrvatskoj raspisali su se kako buduća talijanska premijerka Giorgia Meloni ima pretenzije na Istru i Rijeku, a nitko ne spominje da je IDS već odavno talijanizirao Istru i pretvorio je u talijansku provinciju u Hrvatskoj.

Po cijeloj  Istri vijore se talijanske zastave, dvojezični su natpisi, čak i samo talijanski.

Ne predstavljaju  Talijani, ni signora  Meloni opasnost  po hrvatski narod u Istri, već IDS-ova  politika  neprihvaćanje hrvatske dimenzije Istre, odricanje hrvatskog identiteta istarskim Hrvatima , nijekanje hrvatskih dijalekata u Istri i stvaranje pojma Istrijana i istrijanstva sa ciljem  autonomije Istre i njenog izdvajanja iz Republike Hrvatske ( što je sa popisom 2021.godine, evidentno  postao propali projekt).

Naime popis 2021.godine pokazao je da je politika istrijanstva poražena. Regionalno se izjasnilo 10 025, odnosno 5,13 % stanovnika Istre, što je u odnosu na popis 2011.godine 25 203, odnosno 12,11% veliki gubitak za IDS, a broj Hrvata je porastao  sa 68,33% 2011.godine na 76,40% 2021.godine.

IDS je na vlasti u Istri skoro pa 30 godina. Kreator statuta Istarske županije, koji je bio osporen od Vlade RH kao neustavan u 36.članaka, pa im je Ustavni sud vratio 18 članaka,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_02_9_146.html

Po Statutu  je u  članku 6 talijanski jezik ravnopravan sa hrvatskim.

Članak 6.

U Istarskoj županiji hrvatski i talijanski jezik su u ravnopravnoj službenoj uporabi u radu županijskih tijela u samoupravnom djelokrugu.

Način ostvarivanja dvojezičnosti utvrđuje se ovim Statutom i drugim propisima.

Autohtone etničke i kulturne, te druge osobitosti Istre zaštićene su sukladno odredbama ovog Statuta i drugim propisima.

I sve to po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina!

Hrvatski mediji okomili su se na Giorgiu Meloni zbog pretenzija na Istru i Rijeku, a sa druge strane hvale i proglašavaju talijanizaciju Istre svijetlim promjerom demokracije!?

IDS je dvojezičnost proglasio svijetlim primjerom demokracije, tolerancije , prava manjina , a kada se pojave pretenzije Italije na Istru onda se iznenade i čudom čude!

https://www.ids-ddi.com/vijesti/aktualno/3028/miletic-pula-i-istra-su-svijetli-primjer-tolerancije-i-suzivota-nacionalnih-manjina/

Poznato je da je Istra pripala Hrvatskoj, odnosno tadašnjoj FNRJ, ne odlukom ZAVNOH-a, nego na Pariškoj mirovnoj konferenciji odlukom od 10.veljače 1947.godine,  kada su velike sile odlučile na osnovu etničkog sastava stanovništva da Istra pripadne Hrvatskoj.

I to zahvaljujući istarskom svećenstvu koji su pod vodstvom mons. Bože Milanovića 1946. i 1947. dali odlučujući  doprinos da Istra pripadne Hrvatskoj.

Zbor svećenika sv. Pavla za Istru, staleško društvo istarskih svećenika utemeljeno 31. srpnja 1945.godine,  sa sjedištem u Pazinu. Već na prvom sastanku prihvatilo je rezoluciju o priključenju Istre Hrvatskoj, koju je potpisalo 48 istarskih svećenika. Potom je Savezničkoj komisiji za razgraničenje između Italije i Jugoslavije, koju je sastavila Mirovna konferencija u Parizu i poslala u Istru (1946.godine ), uručio spomenicu s 55 potpisa istarskih. svećenika sa zahtjevom da se Istra priključi matici zemlji. Zatim je franc., engl., amer. i rus. zastupniku mirovnoga povjerenstva izručio statistiku istarskih. župa (koju je priredio B. Milanović) s dokazima da u Istri ima 75% hrvatskih i slovenskih župa, 12% talijanskih i 13% mješovitih, te shemu Tršćanske biskupije, kojoj je pripadao dio Istre.

Svećenici su se vodili mišlju mons. Bože Milanovića „ Režimi prolaze, narod ostaje!

https://www.istrapedia.hr/hr/natuknice/1507/zbor-svecenika-sv-pavla-za-istru

Znači po etničkom sastavu stanovništva Istra je pripala Hrvatskoj, ali dvojezičnost nije uvedena po etničkom sastavu stanovništva, tu IDS-u nije bio važan etnički kriterij, već njegova politika  neprihvaćanje hrvatske dimenzije Istre, odricanje hrvatskog identiteta istarskim Hrvatima, pa je dvojezičnost došla kao naručena za realizaciju  njihove politike.

Hrvati su u  Istri je od prvog popisa koji je provela Austrougarska monarhija uvijek bili u većini;

  • godine, bilo je Hrvata i Slovenaca 71.12%, a Talijana 26,65%
  • godine, bilo je Hrvata 45,5%, a Talijana 44,4%,
  • godine, Hrvata 47,7%, a Talijana 37,2%, nakon Rapallskog ugovora iselilo se oko 55 000 Hrvata, a Mussolini je naselio oko 30 000 Talijana. .Za vrijeme talijanske uprave popisi su provedeni 1921, 1931. i 1936, ali ti popisi nisu vjerodostojni.
  • godine, Hrvata 69,1%, a Talijana 25,2%,
  • godine, Hrvata 75,3%, a Talijana 20,7 %, da bi nakon priključenja Istre Hrvatskoj, broj Talijana opadao zbog iseljavanja u Italiju
  • godine, Hrvata 77,8%, Talijana 12,0%
  • godine, Hrvata 57,7%, Talijana 6,7%
  • godine, Hrvata 71,88%, Talijana 6,92%
  • godine, Hrvata 68,33%, Talijana 6,03%
  • godine, Hrvata 76,40%, Talijana 5,01%

Podaci zorno prikazuju da je zbog 9 784 pripadnika talijanske manjine, dvojezičnost uvedena u 7 od 10 gradova u Istri i u 13 od 31 općine!

I naravno u općinama gdje je IDS bio na vlasti većinom glasova usvojeni su statuti sa dvojezičnosti. To su  gradovi Pula, Poreč, Rovinj, Novigrad, Umag, Vodnjan i Buje te općine Bale, Brtonigla, Fažana, Funtana, Kaštelir-Labinci, Ližnjan, Motovun, Oprtalj, Tar-Vabriga,Višnjan,  Vižinada, Grožnjan i Vrsar.

Samo Grožnjan sa  39,4% Talijana i Brtonigla sa 30,14% Talijana ispunjavaju uvjet za dvojezičnost. Čak i grad Buje sa 24,33% ne prelazi 30% koliko je potrebno po EU kriterijima da bi se uvela dvojezičnost.

Furio Radin je iskoristio svoj dugogodišnji mandat saborskog zastupnika i utjecao na kreiranje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina da se dvojezičnost uvede po Statutu jedinica lokalne samouprave.( članak 12.stavak 2)

„IDS je, recimo, promijenio Statut tako da mi Talijani u Istri imamo više prava nego što nam je Zakon davao“ Furio Radin u Glasu Istre.

Dalje je nastavio“ Mi smo pak dio glasova koji je na parlamentarnim izborima trebao biti usmjeren prema zastupniku Talijana, u nedostatku dvostrukog prava glasa, preusmjerili prema IDS-u. I, naravno, redovito smo podržavali IDS na lokalnim izborima.“ Eto čista politička trgovina bez koalicijskog ugovora!

A kako izgledaju ti IDS-ovi „svijetli primjeri demokracije“ u stvarnom životu:

Dok talijanska manjina traži striktno provođenje dvojezičnosti, predstavnici te manjine ne poštuju dvojezičnost već se koriste samo talijanskim jezikom.

Ima mnogo primjera, izdvojiti ću jedan

Evo jedan koji su svi u Puli i posjetitelji Pule mogli vidjeti.

Može li se po nečemu zaključiti da je taj predizborni plakat u Hrvatskoj?

Ne! Jer nema niti jednu oznaku hrvatske države, niti je napisan dvojezično.

To je eklatantan primjer negiranja hrvatske države, a mediji napadaju Meloni zbog teritorijalnih pretenzija?

Furio Radin  je Istru već pretvorio u talijansku provinciju, jer tko god pogleda plakat zaključiti će da je u Italiji i da se kandidira za talijanski parlament.

Candidato indipendente nezavisan kandidat i boje talijanske zastave. Po čemu bi se moglo zaključiti da se Furio Radin kandidira za zastupnika u Hrvatski Sabor? Ničemu !Je li to poštivanje dvojezičnosti? Ne to je izrugivanje sa hrvatskom državom i narodom. Eto ja smijem!  Što nije uspjelo Mussoliniju, uspjelo je Furiu Radinu!

Lili Benčik/bloghrvatskonebo

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)