SABA RH izvršila juriš: Osma “neprijateljska” ofanziva na hrvatske branitelje i dragovoljce Domovinskog rata!?.!

Ne mireći se sa gubitkom Jugoslavije, SABA RH, uporno nameće svoje jugo-komunističko titoističko naslijeđe kao temelj Republike Hrvatske, a pridružuje im se i udruga VEDRA iz Splita.

Podsjećam da je 8.listopada 1991.godine, izglasana

Odluka Sabora Republike Hrvatske od 8.listopada 1991.godine  o raskidu državno-pravnih sveza sa SFRJ

 1. Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ,
 2. Republika Hrvatska odriče legitimitet i legalitet svim tijelima dosadašnje federacije – SFRJ,
 3. Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije – SFRJ.

Ovom odlukom točka 3, sve je rečeno, ali SABA RH i VEDRA se nikako sa time ne mogu pomiriti i onda pišu nebuloze.

„Uostalom, da Republika Hrvatska nije utemeljena na tekovinama NOB-a, ne bi imali što braniti“ VEDRA hrvatski antifašistički web magazin

NETOČNO

Hrvatski branitelji sa hrvatskim narodom branili su svoju zemlju od  JNA, velikosrba i pobunjenih Srba,  na kojoj obitavaju  tisuću godina  prije vaših tekovina,  koja bi da je nisu obranili zajedno sa vašim tekovinama  završila  u Velikoj Srbiji.  I to je nepobitna činjenica. I zato su bili SPREMNI i život dati!

Udruga VEDRA na svom portalu iznosi  teze „dvojbe koje to nisu“  A jesu!

https://www.vedra.hr/teme/obljetnice/dvojbe-koje-to-nisu/62y

Tekovine NOB o kojima piše VEDRA,  što se tiče hrvatskog pitanja,  ustvari su tekovine  Andrije Hebranga, jer je za njih  zaslužan Andrija Hebrang kojega je Tito upravo zbog tih tekovina  dao likvidirati. Hrvatska je  pobjegla iz Jugoslavije,  radi represije zbog tih tekovina.

Ustav RH definira da je Republika Hrvatska nastala  – na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost.

– u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

Licemjerno, javno predstavljanje SAAB RH

SAAB-ovi „borci“ me preko svog portala https://sabh.hr/ progone zbog mojih stavova koji su dijametralno suprotni njihovim, ja sa prohrvatskim,  oni totalno titoističkim jugoslavenskim, sa namjerom da me  „smire“.  Da su neka druga vremena vjerojatno bi me već za svagda „smirili“, poznatim metodama iz njihove neprežaljene Jugoslavije.

Hrvatska je ipak članica EU, usvojene su mnoge Deklaracije o ljudskim pravima, civilizacijskim dosezima koji osuđuju komunizam kao totalitaran, zločinački i represivni režim, pa  me pokušavaju zaplašiti preko  nekog ostarjelog mentalnog titoiste, koji mi prijeti  sa 30 godina zatvora i 200 tisuća kuna kazne, misleći da će me to „smiriti“!?

A u prvom članku  Statuta SABA RH piše:

„ zalaganje za ostvarenje ljudskih prava, jednakosti ljudi pred zakonom i za vladavinu  prava, pravo na različitost i na međuljudsku toleranciju, a protiv diskriminacije: rasne,  nacionalne, vjerske, spolne i kulturne te protiv organiziranog kriminala, korupcije i mita“

Znači „pravo na različitosti i na međuljudsku toleranciju“ je mrtvo slovo u Statutu SAABA RH.

U tom smislu licemjerstva i lažnog  predstavljanja, izdavanje ove knjige Prva hrvatska republika 1945.godine, da su autori samostalno izdali knjigu, smatrala bih je povijesnim istraživanjem, ali kada je u izdanju Udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita, uz financijsku potporu SABA RH, a pisac je član udruge VEDRA, dr.sc. Josip Milat, predsjednik Nadzornog odbora, onda je to čista manipulacija sa namjerom nametanja jugo-komunističkog, titoističkog naslijeđa  kao temelja Republike Hrvatske.

Da je to točno potvrdila je i  udruga Vedra:

https://www.vedra.hr/teme/obljetnice/dvojbe-koje-to-nisu/62y

U  nepotpisanom tekstu, znači da iza teksta stoji cijela udruga, jer nitko svojim potpisom  ne želi javno biti odgovoran za napisani tekst, odgovaraju na  moje zaključke  kao „politikantsko negiranje vrijednosti tekovina antifašističke borbe, time i formiranja Vlade Federalne Hrvatske, kao upravno-pravnog temelja suvremene hrvatske države“

Udruga VEDRA poziva se na stavke  Preambule Ustava RH, a to su odluke ZAVNOH-a.

https://www.vedra.hr/teme/obljetnice/dvojbe-koje-to-nisu/62y

Odluke ZAVNOH-a  spominju se u preambuli u nabrajanju povijesnog slijeda izražavanja tisućljetne  nacionalne samobitnosti i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, u  različitim državnim oblicima  i  povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost.

Kao što se spominju odluke  ZAVNOH-a , spominje se i srednjovjekovna samostalna država Hrvatska  u IX. stoljeću; spominje  se i osnutak  Banovine Hrvatske godine 1939. kojom je obnovljena hrvatska državna samobitnost u Kraljevini Jugoslaviji;

Njezinom uspostavom stvorena je zasebna jedinica sa širokim ovlastima u području zakonodavne, upravne i sudske vlasti s obilježjima državnosti, koja  statusu federalne jedinice.  U njezine su ovlasti preneseni poslovi poljoprivrede, trgovine, industrije, šuma, rudnika, građevina, socijalne politike i narodnog zdravlja, tjelesnog odgoja, pravde, prosvjete i unutarnje uprave,  osim vanjskih, vojnih i sigurnosnih te onih poslova koji su osiguravali jedinstveni gospodarski i novčarski sustav. Predviđena je potrebna financijske samostalnost iz autonomnih prihoda kako bi Banovina uspješno mogla obavljati poslove iz svojih ovlasti. Organizacija vlasti u Banovini Hrvatskoj predviđala je da zakonodavnu vlast u ovlastima Banovine obavljaju zajednički kralj i Sabor. Sabor je vrhovno zakonodavno i predstavničko tijelo u poslovima iz ovlasti Banovine. Upravnu vlast imao je ban, koji je morao supotpisati svaki pisani čin kraljevske vlasti u Banovini. Bana je imenovao kralj, a odgovoran je Saboru i kralju. Banska se vlast ostvarivala preko 11 odjela kojima su na čelu bili odjelni predstojnici što ih je postavljao ban. Prvi ban Banovine Hrvatske bio je I. Šubašić.

Znači ZAVNOH je jedna  od dionica  tisućljetnog puta hrvatskog naroda  ka ostvarenju samostalne države Hrvatske.

VEDRA  na svojoj stranici  tvrdi „tu dvojbe nema“ Hrvatska je nastala na tekovinama NOB. Ima dvojbe, itekako ima, jer manipuliraju zaključcima koji se ne temelje na činjenicama i to iz novije povijesti.

Manipulira sa priključenjem Istre Hrvatskoj tvrdeći da je ZAVNOH  20, rujna 1943.godine poništio Rapalski i Rimske  ugovore.

Odluka ZAVNOH-a o priključenju Istre Hrvatskoj, bila je bez ikakvog značaja  na  Mirovnoj konferenciji u Parizu 1946-47.godine

Italija je kapitulirala 8.rujna 1943.godine. Rodoljubi Istre već su se organizirali  i bez Komunističke partije, 13.rujna 1943.godine,  Ljubo Drndić samoinicijativno je  u zgradi “questure” u Pazinu napisao  proglas „ istarski narode“. Proglas “Istarski narode”  koji je pročitao Joakim Rakovac, imao je snažan politički učinak na Istrane.

Danas priznaju da je poznati proglas od 13. rujna 1943. “Istarski narode”, djelo Ljube Drndića, a ne Okružnog NOO-a. Dušan Diminić o tomu piše: “Koliko se sjećam, na put u Istru krenuo sam 14. rujna 1943. u društvu s drugom Ljubom Drndićem, koji se zatekao ondje.  On je iz Istre došao štampati velike proglase u kojima se objavljuje oslobođenje Istre s Hrvatskom i Jugoslavijom”.

I odnio taj Proglas u Otočac gdje je bilo 2.zasjedanje ZAVNOH-a.

Istarski rodoljubi  na čijem su čelu su već ojačali komunisti, preradili u Proglas od 13.rujna 1943.godine, u kojem nije bilo Tita i Jugoslavije,  pa  25. rujna 1943. u Pazinu donose proglas o sjedinjenju Istre sa Hrvatskom, u okviru  buduće Jugoslavije. Te se odluke potom potvrđuju u Jajcu na zasjedanju AVNOJ-a dva mjeseca kasnije

Istine radi treba napomenuti  da je dr. Ante Pavelić također donio odluku o ništetnosti ugovora sa Italijom, tako da prvo pripojenje Istre Hrvatskoj dolazi 10. rujna 1943.godine,  kada Ante Pavelić ukida sve sporazume sa Italijom (tj. Rimske ugovore) te pripaja Istru NDH, što nije imalo nikakvog učinka, jer je uslijedila  Rommelova ofenziva kada su Nijemci nahrupili  i uveli novi teror u Istri.

Istra je oslobođena od Nijemaca u svibnju 1945.godine, Titova vojska ušla je u Trst i onda se zbog velikog broja likvidacija lokalnog stanovništva, što je izazvalo bijes Saveznika, morala povući, pa je formirana Slobodna zona Trsta, Zonu A (saveznička uprava) i Zonu B (jugoslavenska uprava).

Pitanje Istre rješavalo se na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1946-47.godine i da nije bilo istarskog svećenstva i matičnih knjiga, kojima su dokazali Saveznicima da je 75% stanovništvo hrvatsko, Istra bi pripala  Italiji. Prema tome u slučaju Istre odluka ZAVNOH-a je bila potpuno bez ikakvog značaja na Pariškoj mirovnoj konferenciji.

ZAVNOH političko tijelo NOB-a kojim se gradila nova vlast

ZAVNOH  je bilo opće političko predstavničko tijelo  sudionika antifašističke borbe na području Hrvatske u 2.svjetskom ratu. Na 3.zasjedanju  ZAVNOH-a u Topuskom 9.svibnja 1944.godine donijeta  je odluka  o ZAVNOH-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom organu državne vlasti demokratske Hrvatske.

Izglasana je Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske, po demokratskim principima i ljudskim pravima kakve i danas poznajemo, ali uz ograničenje slobode. Vrijednost slobode, odnosno oslobodilačkog pokreta (NOP-a) je norma novog  krivičnog prava . Iza vrijednosti slobode stoj represivni mehanizam novog  prava, kojim se štiti stvaranje  i opstanak novog društvenog sistema. U tome se očituje jednoumlje komunizma, legalizirana represija i sužavanje ljudskih  prava.

Predsjedništvo ZAVNOH-a povjerilo je Vladimiru  Bakariću mandat za sastavljanje Narodne vlade Hrvatske, koja je bila osnovana u Splitu 14.travnja 1945.godine. Mandat prve narodne Vlade demokratske Hrvatske trajao je do 21. srpnja 1945.godine. Posljednje zasjedanje ZAVNOH-a održano je 24–25. srpnja  1945.godine u Zagrebu. Tada je promijenio naziv u Narodni sabor Hrvatske.

Sve to provedeno je nedemokratski, bez općih i demokratskih izbora.

Kratko je trajala demokratska  Vlada u Titovoj komunističkoj Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji. Dokaz za to je političko ubojstvo Andrije Hebranga, Hrvata visokog dužnosnika Komunističke partije(  sekretar CK SKH, član Politbiroa KPJ, ministar lake industrije u FNR Jugoslaviji) zbog sukoba sa Titom oko hrvatskog pitanja.

„Andrija Hebrang je nezaobilazna figura novije hrvatske političke povijesti. Uspio je Hrvatsku prevesti iz tabora poraženih na stranu saveznika, pobjednika u Drugom svjetskom ratu. Stvorio je Federalnu Državu Hrvatsku koja je bila pravni temelj hrvatskog osamostaljenja 1990. godine. Hebrang je tvorac sadašnjih hrvatskih granica, a one, uzevši u obzir povijesne okolnosti i uvjete u kojima su povlačene, zasigurno nisu mogle biti šire nego što jesu.

Ne može se nikako umanjiti ni Hebrangov  odlučni zahtjev priključenju Baranje Hrvatskoj. Do 1945. godine Baranja nikada nije bila sastavni dio Hrvatske. Usprotivio se i izgradnji Auto-ceste bratstvo i jedinstvo smatrajući  to potrebnim, ali tek onda kada za takvu prometnicu budu postojala vozila i koja bi po njoj mogla prometovati. Također se zalagao za kasniju izgradnju kanala Dunav-Tisa-Dunav, znajući kolika su sredstva za to potrebna, koja tadašnja porušena privreda nije imala niti je mogla akumulirati. Tražio je objašnjenje zašto se sad (1945.) opet pokušava opljačkati Hrvatsku predloženim tečajem zamjene 100 kuna za 2,50 dinara, dok je u Srbiji bio predložen tečaj za razmjenu 100 prema 5.35 Jedini se u Politbirou usprotivio nacionalizaciji malih i srednjih poduzeća, smatrajući to neprimjerenim postojećem hrvatskom gospodarstvu.“

https://hrcak.srce.hr/file/155968

Andrija Hebrang smetao je Đilasu i Rankoviću, jer je u NOV, bilo više Hrvata od Srba. Hrvati su u velikom broju pristupali NOV, nakon Pavelićeve predaje Dalmacije Italiji (Rimski ugovor) i nakon kapitulacije Italije, pa su ga zbog svega optužili kao ustaškog špijuna i ubili.

Njegov istražitelj, Mile Milatović, godinama se upinjao ne bi li dokazao kako je Hebrang bio ustaški špijun. Uhićeno je stotinjak nevinih ljudi, ali nitko nije htio Hebranga lažno teretiti. Knjiga koju je napisao uz pomoću Đilasa  “Slučaj Andrije Hebranga”, tiskana je u 50.000 primjeraka, što samo po sebi govori da je bila predviđena kao propagandni materijal.( isto kao i ova knjiga) Pobio ju je argumentirano, rečenicu po rečenicu, Zvonko Ivanković-Vonta.

Za ilustraciju jugo-komunističke represije :

Uhićeni su Vladimir i Margita Frajtć. Frajtić je bio osuđen na smrtnu kaznu, zatim je kazna ublažena na doživotnu. Kasnije na dvadeset godina. Odležao je dvanaest – potpuno nevin. Margita Frajtić je u Glavnjači bila zatvorena 33 mjeseca. Nevina. Olga Hebrang je osuđena na 12 godina, a odrobijala je osam i pol. Nevina. Bogdanka Podunavac optužena je kao dio Hebrangove grupe, tj. kao ustaška – gestapovska špijunka. “Umrla” 1951. godine u Glavnjači…. Još su mnogi nevini ubijeni  u zatvoru. Vidi: Ivanković Vonta, Zvonko, Hebrang, Zagreb, 1988., str.295-319.

Isti obrazac SAAB RH koristi i danas prema Hrvatima, optužbama za ustaštvo eliminirati svaku kritiku u svrhu očuvanja „tekovina NOB-a“

Nitko ne osporava da je Badinterova komisija uzela Ustav SFRJ iz 1974.godine kao osnovu za određivanje granica budućih samostalnih država. Taj Ustav je jedino dobro djelo koje je Tito ostavio hrvatskom narodu. Valjda mu  je pod stare dane proradila savjest, a i bio je duboko  svjestan velikosrpskog ekspanzionizma i raspada Jugoslavije, kada on ode sa političke scene.

Taj Ustav je pravni temelj za određivanje granica budućih država, što naravno  Srbi nisu priznali. Oni su u raspadu Jugoslavije vidjeli prigodu ostvarenja njihova „vekovna sna“ o Velikoj Srbiji, naravno sa teritorijem Hrvatske, na crti Virovitica-Karlobag.

U tome je bit i  čista podvala, jer Hrvatske ne bi ni bilo na „tekovinama antifašističke borbe“ nego bi bila u Velikoj Srbiji, da nije bilo otpora hrvatskog naroda 1991-1995,godine. SAAB-ovci  bi se lako dogovorili sa „braćom Srbima“. Portal sabh.hr pun je komemoracija i obilježavanja jugoslavenskih praznika i dana ustanaka naroda i narodnosti Jugoslavije.

https://sabh.hr/obiljezavanje-78-godisnjice-oslobodenja-lacarka-i-srijemske-mitrovice/

https://sabh.hr/obiljezavanje-78-godisnjice-oslobodenja-rume-od-fasizma/

Koliko ja poznajem zemljopis Sremska Mitrovica i Ruma su u  Srbiji!

VEDRA  u svom tekstu  NETOČNO i ZLONAMJERNO  i SRAMOTNO , bez iznošenja činjenica tvrdi da hrvatski branitelji nisu stvorili Hrvatsku državu, nego da je ona nastala na tekovinama NOB-a. Da nije bilo hrvatskih branitelja tekovine NOB-a bi skupa s vama VEDRA-šima završile u Velikoj Srbiji!

VEDRA- Odluka o raskidu državno-pravne povezanosti SRH s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ-a stupila je na snagu 8. listopada 1991. godine, čime je Republika Hrvatska i formalno-pravno postala samostalna i suverena država. Time je ustavno pravno prestala biti federalna i odredila se kao neovisna suverena Republika Hrvatska, dakle prije početka Domovinskog rata!

NETOČNO, ZLONAMJERNO i SRAMOTNO od VEDRE.

Domovinski rat odnosno prvi oružani sukob, počeo je 1.ožujka 1991.godine u Pakracu.

 • Naime ožujka u pakračkoj policijskoj postaji po naredbi njihova zapovjednika Jove Vezmara došlo je do razoružanja 16 policajaca Hrvata, a ostala četvorica su bila udaljena s dužnosti. S policijske postaje skinuta je hrvatska zastava i postavljena je zastava Republike Srbije. U pobunu se uključila i JNA koja je poslala svoje tenkove iz Bjelovara koji su tu večer prošli kroz Lipik i Pakrac kako bi demonstrirali svoju moć. Drugoga dana hrvatski specijalci koji su došli iz Bjelovara u jednoj munjevitoj akciji povratili su policijsku postaju u nadležnost hrvatske države. Na njih su tom prilikom zapucali pobunjeni srpski policajci s položaja na Kalvariji. Uzvratili su im hrvatski specijalci

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/pakrac-1-ozujka-1991-dan-kada-je-poceo-rat-u-hrvatskoj-936155 – www.vecernji.hr

 • Zatim je uslijedio „krvavi Uskrs“ na Plitvicama 31.ožujka 1991.godine kada je pala prva žrtva JNA i velikosrpske agresije mladi policajac Josip Jović.
 • Zatim je slijedio pokolj 12-torice hrvatskih policajaca u Borovu selu 2.svibnja 1991.godine, koji su počinili pobunjeni Srbi.
 • Potom je uslijedio 1.kolovoza 1991.godine pokolj u Dalju koju su počinili pripadnici JNA i paravojnih postrojbi, ubijeno je 39 osoba, 20 hrvatskih policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četiri pripadnika Civilne zaštite.
 • kolovoza 1991.godine počeo je napad na Vukovar, prvi tenk je uništen i srušena 2 zrakoplova.
 • kolovoza 1991.godine masakr 10 civila i spaljeno selo Skela (u općini općina Glina),
 • rujna 1991.godine masakr u Četekovcu, Balincima i Čojlugu kod Podravske Slatine ubijena su 22 hrvatska civila (muškarci i žene uzrasta između 18 i 80 godina) i dvojica policajaca. Četnici iz okolnih sela od ranog su jutra započeli s jakim minobacačkim napadima, a potom, kad su ušli u sela, nemilice su ubijali i masakrirali svoje dojučerašnje susjede. Cijeli dan trajalo je njihovo orgijanje – uz rafale iz strojnica, životinjske urlike, ubijanja, pljačku i palež kuća i gospodarskih zgrada.

E da mi je znati tko je iz VEDRE napisao ovako diletantski tekst?!

VEDRA-ši Domovinski rat 8.listopada 1991.godine još nije ni nije počeo., ha? VEDRA-ši u laži su kratke noge.

VEDRA-Upravo rezultat referenduma bio je „okidač“ Miloševiću i vođama velikosrpske politike za agresiju na Republiku Hrvatsku.

NETOČNO, očita namjera okriviti Hrvatsku za rat.

Velikosrpska agresija na Hrvatsku planirana je još memorandumom SANU iz 1986.godine. Miloševićevim preuzimanjem Komunističke partije Srbije, započela je realizacija velikosrpske ideologije, koja je začeta još  1844.godine sa NAČERTANIJEM  Ilije Garašanina . To je  ključni dokument o velikosrpskim planovima osvajanja susjednih zemalja.

Oduzimanjem  oružja TO Hrvatske od strane JNA, pokazana je sprega JNA i velikosrpske ideologije. 23.svibnja 1990.godine Ivica Račan SDP-SKH, tadašnji premijer predao je protuustavno i protupravno oružje TO  JNA i time razoružao hrvatski narod. Da bi nakon toga,JNA dio tog oružja podijelila pobunjenim Srbima.

VEDRA-U povijesnom je slijedu, plebiscitarnom voljom svih njezinih građana, Republika Hrvatska i de jure postala samostalna država prije agresije na njezinu neovisnost i teritorijalni integritet.

NETOČNO, SRAMOTNA LAŽ

Hrvatska je postala neovisna raskidom svih sveza sa SFRJ 8.listopada 1991.godine, a otvorena , oružana agresija je počela 1.ožujka 1991.godine.

Balvan-revolucija ili početak  stvaranja  Velike Srbije, započelo je 17.kolovoza 1990.godine uz potporu JNA. Taj dan Srbi slave kao  „Dan ustanka srpskog naroda“ i taj datum smatra se početkom  rata s Hrvatskom.

Srbi su 30. rujna 1990. godine na sjednici SNV-a proglasili  autonomiju srpskog naroda na „etničkim i istorijskim teritorijama“ 21. prosinca 1990. godine izglasan je Statut  SAO Krajine,  s glavnim gradom Kninom.

Daljni korak u provođenju srpskih ciljeva bio je ulazak općine Pakrac u sastav SAO Krajine 22. veljače 1991. Ta odluka izazvala je prvi oružani  sukob srpskih pobunjenika i hrvatske policije, u koji se umiješala JNA kako bi zaštitila srpske pobunjenike.

VEDRA-Prema tome, teza da su državu „stvorili“ hrvatski branitelji u Domovinskom ratu nije i ne može biti prihvatljiva.

NETOČNO, SRAMOTNA LAŽ.

VEDRA-Doprinos je branitelja u oslobađanju okupiranih teritorija i očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu je nesporan, ali branili su i obranili ono što je već postojalo! Uostalom, da Republika Hrvatska nije utemeljena na tekovinama NOB-a, ne bi imali što braniti.

 NETOČNO,  GLUPO, VEOMA GLUPO

Imali su  itekako što braniti, ono što je već postojalo, svoju zemlju, koju nisu donijele tekovine NOB-a, već Hrvati na njoj žive od stoljeća 7. Nisu doselili sa tekovinama NOB-a, bili su na njoj, izgradili je i pod tuđinskom vlašću, pa ne bi pod svojom. Čista manipulacija!

 • Temelj države Hrvatske prvi  su slobodni izbori 1990.godine,
 • Ustav 1990.godine
 • Domovinski rat 1991-1995, godine!
 • Ustavna odluka Sabora Republike Hrvatske o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske (25. lipnja 1991.) Donijeta izvršavajući volju naroda očitovanu na referendumu 19. svibnja 1991.godine
 • Odluka Sabora Republike Hrvatske od 8.listopada 1991.godine o raskidu državno-pravnih sveza sa SFRJ
 1. Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ,
 2. Republika Hrvatska odriče legitimitet i legalitet svim tijelima dosadašnje federacije – SFRJ,
 3. Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije – SFRJ.

Hrvati su branili svoju zemlju, svoj životni prostor, na kojem su stoljećima živjeli, a ne vašu jugo-komunističko, titoističku tvorevinu,  Socijalističku Federalnu Republiku Hrvatsku. Hrvatski branitelji stvorili su drugu i drugačiju demokratsku Republiku Hrvatsku.

Kao što je Komunistička partija na čelu sa Titom, socijalističkom revolucijom u 2.svjetskom ratu provela promjenu društveno-političkog državnog uređenja Jugoslavije,  tako je hrvatski je narod predvođen dr.Franjom Tuđmanom, na prvim demokratskim izborima  (1990.godine), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost, sa novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom  hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojim je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

Hrvatski branitelji i hrvatska vlast  dosegli su civilizacijski nivo, bez odmazde prema gubitnicima, bez masovnih likvidacija potencijalne oporbe i upravo iz tog razloga mogu sljednici jugo-komunističko titoističke ideologije u Hrvatskoj tiskati ovakve knjige., nisu likvidirani kao što u oni masovno likvidirali Hrvate.

Kako je ono rekao  saborski zastupnik SDP-a, Nenad Stazić „Izgleda da u svibnju 1945. posao nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika“

U Jugoslaviji bi završili na Golom otoku. U slobodnoj Hrvatskoj pokazuju tu svoju agresivnu i zločinačku narav, koristeći sva demokratska prava, kojih u Jugoslaviji nije bilo, da nam nameću  svoju ideologiju kao jedino ispravnu i jedino moguću.

A ja im  poručujem  kao predstavnica hrvatskog naroda da mi  imamo Hrvatsku, koju samo trebamo urediti jačanjem demokratskih procesa i institucija, bez  njihovih tekovina NOB-a.

Lili Benčik/bloghrvatskonebo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)