Deklaracijom o antifašizmu Hrvatski Sabor abolirao je zločine komunizma. Zato nema osude komunizma i komunističkih zločinaca. Antifašizmom misle otkloniti zločine komunizma, ali neće sa ovim kompromitiranim

Deklaracija o antifašizmu

HRVATSKI SABOR NN 51/2005

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 13. travnja 2005. donosi

DEKLARACIJU O ANTIFAŠIZMU

 1. Hrvatski sabor, u povodu 60. obljetnice pobjede nad fašizmom, koja se obilježava u Europi i cijelom svijetu, potvrđuje antifašističku demokratsku utemeljenost i opredijeljenost Republike Hrvatske i hrvatskog društva te duboku privrženost vrijednostima suvremene demokracije.
 2. Pridružuje se obilježavanju pobjede demokratskih snaga svijeta nad strašnim zlom novije povijesti utjelovljenom u fašističkoj zavjeri protiv slobode i čovječnosti.
 3. Naglašava da su vrijednosti i visoki doprinos hrvatskog naroda u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu ugrađeni u temelje samostalne Republike Hrvatske, u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, kojima su afirmirane i Odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske.
 4. Potvrđuje da su temeljne vrijednosti antifašizma jednoznačno prihvaćene u Republici Hrvatskoj.
 5. Poziva na trajnu afirmaciju ii njegovanje antifašističkih vrijednosti te zaštitu i očuvanje stečevina antifašizma.
 6. Naglašava duboku i trajnu povezanost hrvatskog antifašizma s općim demokratskim stečevinama i izgradnjom suvremene demokratske Europe.
 7. Naglašava važnost europskog odabira Dana pobjede nad fašizmom kao Dana Europe, podsjećajući da su temelji Europske unije povezani s pobjedom nad fašizmom i pridružujući se europskom opredjeljenju za demokraciju, slobodu, toleranciju, solidarnost i odbacivanje svakog oblika ekstremizma i totalitarizma.
 8. Poziva državna tijela i javne institucije na objektivno, cjelovito i nepristrano sagledavanje povijesnog razdoblja Drugog svjetskog rata i antifašizma u Republici Hrvatskoj, ne izjednačavajući antifašistički pokret s ideologijom komunizma.
 9. Poziva državna tijela da zakonskim sredstvima i djelatnošću čuvaju i unaprjeđuju antifašističke stečevine, vrijednosti i opredjeljenja hrvatskog društva i Republike Hrvatske te rade na očuvanju dostojanstva i skrbi nad sudionicima antifašističke borbe, na očuvanju antifašističke spomeničke baštine kao općeg kulturnog dobra i na ukupnoj zaštiti i afirmaciji temeljnih vrijednosti antifašizma kao zalog civilizacijske budućnosti i demokratskog europskog opredjeljenja.

Klasa: 018-05/05-01/15

Zagreb, 13. travnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_51_971.html

Među aktima koje donosi Hrvatski sabor, jesu i deklaracije te rezolucije (članak 159. Poslovnika Hrvatskog sabora – dalje: Poslovnik).

Prema članku 163. Poslovnika, deklaracijom se izražava opće stajalište Sabora o pitanjima unutarnje ili vanjske politike te o drugim bitnim pitanjima od važnosti za Republiku Hrvatsku.

Rezolucijom, pak, Sabor ukazuje na stanje i probleme u određenom području i na mjere koje bi trebalo provoditi u tom području (članak 164. stavak 1. Poslovnika).

Deklaracije i rezolucije objavljuju se u „Narodnim novinama“ i u glasilu Sabora (članak 169. stavak 1. Poslovnika), a postupak njihova donošenja uređen je u članku 214. stavak 1. i 3. Poslovnika.

Navedene poslovničke odredbe razrada su norme članka 80. podstavak 5. Ustava Republike Hrvatske, prema kojoj Hrvatski sabor, pored svojih ostalih ustavnih ovlasti, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora.

Saborske deklaracije i rezolucije akti su političkog karaktera. Među oblicima izražavanja političkih stajališta, u okviru djelovanja parlamenta koje ne ulazi u krug legislativnih aktivnosti, zauzimaju jedno od najvažnijih mjesta. U određenoj mjeri, mogu biti pomoćno sredstvo prilikom pravne interpretacije zakona i drugih propisa.

Međutim, deklaracije i rezolucije nemaju pravnu snagu akata kojima može biti ograničena, primjerice, sloboda mišljenja i izražavanja misli (članak 38. Ustava), ili sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (članak 68. Ustava Republike Hrvatske).Sporan je članak 8 Deklaracije. Taj članak nije moguće provesti i to su zastupnici trebali znati, a ne dizati ruku za tako nešto nemoguće.

8.Poziva državna tijela i javne institucije na objektivno, cjelovito i nepristrano sagledavanje povijesnog razdoblja Drugog svjetskog rata i antifašizma u Republici Hrvatskoj, ne izjednačavajući antifašistički pokret s ideologijom komunizma.

To je nemoguće razdvojiti, jer se nije događalo odvojeno i nisu bili različiti ljudi, nego su isti ljudi sudjelovali u isto vrijeme. Ispočetka bili antifašisti i onda su zbog osvajanja vlasti postali fašisti, jer su koristili fašističke metode likvidiranja neistomišljenika.

Narodnooslobodilačka borba bila je organizirana i vođena pod vodstvom Komunističke parije Jugoslavije. Predsjednik Komunističke partije Jugoslavije bio je Josip Broz Tito, a ujedno i Maršal Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije koja  će biti preimenovana u Jugoslavenska narodna armija,  1. ožujka 1945. godine,  odlukom Vrhovnog zapovjednika NOV i POJ, maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita.

Tako su komunisti postali „ čisti“ antifašisti bez odgovornosti za počinjene zločine u tijeku i nakon ratnih operacija. I evo uspjelo im je da im djedovi i očevi nikada ne odgovaraju za počinjena zločine.

Ali ni to im nije dosta, pa medijskom hajkom  održavaju tekovine NOB-a, kult druga Tita , istovremeno po principu „ napad je najbolja obrana“ sve što izgleda, što miriše, što pjeva, što piše , što pleše, što se bavi sportom proglašavaju „ ustaškim“

Što bi oni da nema ustaša? Izgubili bi smisao postojanja!

Vladimir Šeks, predsjednik Sabora i potpisnik Deklaracije, sukreator Ustava RH,  poznat po locirati, identificirati, uhititi, transferirati, generala Gotovinu , ovim je nanio još jednu štetu veliku štetu državi Hrvatskoj, a o hrvatskim braniteljima da i ne pišem.

Nedavno je otvoren virtualni muzej antifašizma, financiran od Ministarstva branitelja.  „Projekt financiran sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja vrijedan 20.000 eura, koji je pokrenuo Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske (SABA RH)“

https://sabh.hr/pokrenut-virtualni-muzej-hrvatskog-antifasizma/ (pog.15.01 2023)

Utrošeno 20 000 eura za što? Za prikrivanje zločina komunističkog režima i veličanje zločinaca?

20 000 eura  manje  za hrvatske branitelje?

Tko je bio agresor na Hrvatsku? Srbija i JNA

JNA je nastavak partizanskih jedinica iz NOB-a. A SAAB je po njihovu Statutu

STATUT

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) je pravni slijednik Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (SUBNOR H) osnovanog 16. svibnja 1948., koji je na Skupštini održanoj 16. travnja 1992. promijenio ime u Savez antifašističkih boraca Republike Hrvatske (SAB RH), na Skupštini održanoj 27. studenog 1997. u Savez antifašističkih boraca Hrvatske (SAB H), a na Skupštini održanoj 7. veljače 2002. u Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH).

Protiv koga su se hrvatski branitelji borili? Protiv JNA! A Ministarstvo hrvatskih branitelja poklanja novac sljednicima JNA!? Pa tko je više razuman u ovoj Vladi RH? Poklanjati novac sljednicima agresije na Hrvatsku.

I još nešto Sabor RH je 8 .10 1991.godine donio Odluku o prekidu svih državno-pravnih sveza sa SFRJ. Koja je to povezanost Ministarstva hrvatskih branitelja sa borcima NOB-a, SAAB-ovcima?

ODLUKA

 1. Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ,
 2. Republika Hrvatska odriče legitimitet i legalitet svim tijelima dosadašnje federacije – SFRJ,
 3. Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije – SFRJ,

Čemu služe Odluke i to Hrvatskog Sabora?

I što je najpodlije i najlicemjernije ti SAAB-ovci, nas Hrvate proizvoljno etiketiraju svakakvim izmišljenim nazivima i uvode u hrvatski jezik svoje šatrovačke i zlonamjerne umotvorine: proustaški, ultradesničarski, filoustašoidni, filohrvatski,

SAAB-ovci na svojem portalu objavljuju tekstove sramotno prljavog, huškačkog , beskrupuloznog, nemoralnog i neetičkog i divljačkog novinarstva.

Portal sabh.hr ne poštuje hrvatske zakone , drže se da su iznad zakona države Hrvatske, nisu upisani u upisnik

Ali novac uzima.

Uputila sam pismo Ministarstvu branitelja, zaprimljeno je , ali još nema odgovora.

Čitam da je i „veliki borac NOB-a“ Predsjednik SABA RH Franjo Habulin protivljenje  što Ministarstvo branitelja financira Muzej antifašizma  komentirao ovako:

“Ja obično ove ekstremno desne portale, osobe, novine ne želim komentirati, Ne želim s njima polemizirati. Ne želim s njima polemizirati, oni za mene ne postoje. Imaju se pravo ljutiti, iako – po meni – nemaju pravo biti u javnom prostoru, nemaju pravo lagati! Nitko nema pravo lagati.”

Bezobrazno i arogantno , oni nemaju pravi biti u javnom prostoru? A što je javni prostor njegova privatna svojina rezervirana samo za njega  i to na portalu koji nije registriran u Hrvatskoj Agenciji za elektroničke medije?  Tko tu laže?

Bezobrazno i arogantno tko tu laže i obmanjuje? SAAB RH.

Portalu  sabh.hr/ uputila sam pitanje hoće li istine radi staviti u Muzej i fotografije kako antifašisti ubijaju diljem Hrvatske,  nevine ljude, odvode ih od kuće i bacaju u fojbe? Jer to je istina, nije laž! Ali nisu mi odgovorili.

Ministarstvo do zaključenja ovog priloga nije odgovorilo na moj upit zašto se ovakvi  prijekti financiraju iz Proračuna i to Ministarstva hrvatskih branitelja i to na portalu koji nije upisan u upisnik Agencije za elektroničke medije.

Ministarstvo Hrvatskih branitelja financira djelatnost SAAB RH, a evo čime se bave

Programski ciljevi SABA RH su:

 • okupljanje sudionika Narodnooslobodilačke borbe i antifašistički opredjeljenih građana Republike Hrvatske, bez obzira na spol i dob, nacionalnu, vjersku, rasnu ili stranačku pripadnost;
 • očuvanje i njegovanje antifašističke tradicije;
 • zaštita prava članstva iz oblasti mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja;
 • suprotstavljanje nacionalnoj, rasnoj ili vjerskoj mržnji i netoleranciji i neravnopravnosti građana;
 • suradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Savez se posebno zalaže za.:

 • za ostvarivanje ljudskih prava i zaštitu čovjekove okoline;
 • protiv pojava neofašizma i nacizma u bilo kojem obliku;
 • za čuvanje od zaborava i objektivno utvrđivanje značajnih činjenica iz NOB, njegovih sudionika, a posebno Josipa Broza Tita, kao vrhovnog komandanta NOV-e i POJ;
 • za objektivnu i znanstvenu valorizaciju ZAVNOH-a kao preteće višestranačkog Sabora i AVNOJ-a koji su potvrdili Pazinske odluke iz 1943. godine;
 • za poštovanje žrtava i osude zločina ma sa čije strane bio učinjen;
 • za osudu barbarskog uništenja spomeničke baštine i dostojno obilježavanje značajnih lokacija i razvijanje pijeteta prema žrtvama Narodnooslobodilačkog
 • i Domovinskog rata;
 • za jačanje suživota posebno na prostorima sa nacionalno mješanim stanovništvom;
 • za razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta, a posebno školskog sustava zasnovanog na objektivnom i znanstvenom izučavanju prošlosti;
 • za brže uključivanje mladih u sve tokove društvenog života i naše organizacije, a osobito za zapošljavanje mladih.

Financiranje:

Savez antifašističkih boraca i antifašista RH se sufinancira temeljem programa rada koji je prihvaćen na redovitoj Skupštini SABA RH koja je održana 17.04.2021. godine iz sredstava Hrvatskog Sabora, Ministarstva hrvatskih branitelja, EU Projekta i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Neka SAAB RH kao i sve ostale udruge traži sponzore pri financiranju, iz Proračuna RH I Ministarstva hrvatskih branitelja nisu nikako zaslužili.

Čak im program nije u skladu sa Rezolucijom EU Parlamenta od 19.9 2019.godine

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_HR.html

 1. napominje da u javnim prostorima nekih država članica (parkovima, trgovima, ulicama itd.) i dalje postoje spomenici kojima se veličaju totalitarni režimi, što otvara put iskrivljivanju povijesnih činjenica o posljedicama Drugog svjetskog rata i propagiranju totalitarnog političkog sustava;

A SABA RH u programu ima – •    za osudu barbarskog uništenja spomeničke baštine i dostojno obilježavanje značajnih lokacija i razvijanje pijeteta prema žrtvama Narodnooslobodilačkog rata( ne miješajte tu Domovinski rat)

Što otvara put iskrivljivanju povijesnih činjenica o posljedicama Drugog svjetskog rata i propagiranju totalitarnog političkog sustava, E upravo to SAAB RH i čini sa svojim djelovanjem i Muzejom. ISKRIVLJAVA ČINJENICE pa će opet naši unuci učiti krivu povijest, kao što su nas u komunizmu učili.

Lili Benčik/ bloghrvatskonebo

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)